Preguntes protecció de dades

1. Responsable del tractament:
GAUDIUM SPORTS SL, amb domicili a 08014-Barcelona, carrer Santa Caterina 42.

2. Finalitat del tractament de dades personals:
La finalitat del tractament és la gestió de participants de la Unirun, i també de: a) els esdeveniments organitzats per Gaudium Sports SL i b) dels entrenaments i esdeveniments organitzats per adidas España SAU en qualsevol disciplina esportiva.

3. Temps per a la conservació de les dades personals:
Les teves dades personals es conservaran mentre no ens sol·licitis la seva baixa i eliminació.

4. La legitimació per al tractament a través de les dades personals:
La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps que duri aquest consentiment.

5. A quins destinataris es comunicaran les teves dades personals?
Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de GAUDIUM SPORTS SL que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.
No obstant, es podran cedir les dades personals a les empreses patrocinadores de determinades curses, prèvia obtenció del consentiment per aquesta cessió a cada inscripció de l’esdeveniment esportiu.

6. Quins són els teus drets en relació a les dades personals?
Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.
La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos (www.aepd.es).