Reglament

 

Article 1

La 44a Cursa El Corte Inglés és una cursa que es fa a peu, oberta a tothom, que se celebrarà el diumenge 5 de maig de 2024. Les inscripcions són gratuïtes.

Article 2

El recorregut, certificat per la Federació Catalana d'Atletisme, és de 10 km pels carrers de Barcelona. La sortida es farà des de l'avinguda Diagonal 617 a les 9.00 h. S'ha de respectar el punt i l'ordre de sortida. L'arribada serà a la Plaça Catalunya i la meta es tancarà a les 11.30 h.

Article 3

La cursa està oberta a persones de qualsevol nacionalitat, federats o no. Cada corredor o corredora participa en aquesta cursa atlètica sota la seva responsabilitat i disposa d'un nivell de condició física suficient per afrontar la prova.

Article 4

Inscripcions exclusivament online: fins a arribar als 33.000 inscrits.

Els corredors han de recollir el dorsal-xip entre el dijous 25 d'abril i el dissabte 4 de maig de 2024, el dia i en la franja horària triada a la inscripció, a les botigues El Corte Inglés de Portal de l'Àngel i avinguda Diagonal.

Les persones amb mobilitat reduïda o acompanyades amb cotxets de nadó o d'altres aparells amb rodes hauran de situar-se a les darreres posicions de la sortida d'avinguda Diagonal.

Article 5

Tots els participants aniran proveïts del dorsal corresponent, col·locat al pit.

Article 6

Els menors nascuts l'any 2008 hi podran participar amb l'autorització d'un dels progenitors/tutors i sota la seva responsabilitat.

Article 7

Hi ha 4 controls de cronometratge: a la sortida, a l'arribada, al km 5 i al gir de Marina per Ausiàs March. Si algun participant no passa pels punts de control quedarà desqualificat. Tots els participants que comencin i acabin la prova tindran el diploma digital acreditatiu del seu temps (sempre que tinguin tots els controls de pas entre la sortida i l'arribada).

Article 8

Hi haurà una classificació general individual, premiant als 3 primers classificats en categoria masculina i a les 3 primeres classificades en categoria femenina. Per a les classificacions es tindrà en compte el temps per ordre d'arribada.

Article 9

Els únics vehicles autoritzats a seguir la prova seran els de l'organització.

Article 10

A l'organització de La Cursa El Corte Inglés també hi col·laboren les autoritats esportives i municipals, la Guàrdia Urbana, Voluntaris 2000 i la Creu Roja. El Corte Inglés i la resta de les entitats col·laboradores no respondran dels accidents ni de les malalties contretes o agreujades durant La Cursa, així com tampoc dels danys que puguin patir els participants o terceres persones.

Article 11

La Cursa El Corte Inglés complirà amb totes les mesures preventives contra el contagi de la COVID-19 vigents en el moment de fer la carrera.

Article 12

Protecció de dades

Responsable

El Corte Inglés, SA, amb Domicili Social: Calle Hermosilla 112, 28009 Madrid.

Delegat de Protecció de Dades

delegado.protecciondatos@elcorteingles.es

Finalitat principal

La finalitat del tractament és gestionar la vostra subscripció a La Cursa El Corte Inglés, així com el desenvolupament de l'activitat esportiva. Pel fet de realitzar la inscripció, acceptes les normes per les quals es regeix aquesta prova esportiva.

Altres finalitats

Enviament de comunicacions sobre futures edicions de La Cursa El Corte Inglés per tots els canals disponibles (inclosos mitjans electrònics).

Legitimació

La legitimació per al tractament de les vostres dades és la vostra sol·licitud de participació a La Cursa El Corte Inglés. L'enviament de comunicacions sobre futures edicions de La Cursa està basat en l'interès legítim d'El Corte Inglés de promocionar-ne la participació.

Destinataris

En alguns casos, contractem a empreses tecnològiques per desenvolupar la web de La Cursa El Corte Inglés, així que poden emmagatzemar i tractar les vostres dades per a la gestió de La Cursa. Igualment, és necessari que comuniquem o cedim la informació que ens ha proporcionat a terceres parts per poder-li prestar el servei que ha sol·licitat, per exemple, a empreses de logística, transport i entrega i impremtes. Igualment, la vostra informació personal estarà a disposició de les administracions públiques, jutges i Tribunals, per a l'atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament de les vostres dades de caràcter personal.

Drets

Les persones interessades teniu dret a obtenir l'accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si en fos el cas, a sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins pels quals van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podeu sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en aquest cas únicament les conservaríem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. Igualment, i per motius relacionats amb la vostra situació particular, els interessats podeu oposar-vos al tractament de les dades, i la informació personal deixarà de tractar-se, per a aquelles finalitats respecte de les quals en manifesteu l'oposició.

Quan sigui tècnicament possible, com a interessat podeu sol·licitar la portabilitat de les vostres dades a un altre responsable del tractament. Per exercir aquests drets, de conformitat amb la legislació vigent, com a interessat podeu dirigir-vos per correu postal, amb una còpia adjunta d'un document acreditatiu de la vostra identitat (DNI o Passaport), a El Corte Inglés, a la direcció: Pl. Catalunya 14, 08002 Barcelona, o per correu electrònic a cursaelcorteingles@rpmsports.es, amb referència indicada. Com a persona interessada podeu presentar una reclamació davant de l'Agència Española de Protección de Datos, especialment quan no estigueu satisfet amb l'exercici dels vostres drets. Per a més detalls consulteu la web https://www.agpd.es

Autorització dels drets d'imatge

La participació a La Cursa El Corte Inglés suposa permetre l'autorització a El Corte Inglés, SA perquè les imatges gravades (vídeo) i fotografies realitzades durant La Cursa, i el nom, cognoms i temps dels participants siguin utilitzats per dur a terme activitats publicitàries i/o promocionals relacionades amb La Cursa i les futures edicions, en qualsevol format o mitjà (incloent-hi anuncis impresos, televisió, ràdio o Internet), amb un àmbit territorial mundial, per un període indefinit i amb caràcter gratuït.

La presa de totes i cadascuna de les decisions relatives a l'exhibició dels suports en què s'incorporin les imatges, fotografies, nom, cognoms o temps serà de l'exclusiva competència i responsabilitat d'El Corte Inglés, que decidirà en funció de les mateixes necessitats.

Les imatges, fotografies, nom, cognoms o temps no seran usades per altres finalitats que difereixin de les expressades, ni seran cedides a tercers per a un ús diferent de l'expressat anteriorment.

Article 13

Aquest reglament està subjecte a possibles canvis segons les indicacions i restriccions sanitàries i/o governamentals.

Article 14

El fet de participar en aquesta cursa pressuposa l'acceptació d'aquestes normes i de les resolucions que n'hagi pres l'organització en els casos que no hagin tingut en compte les normes esmentades.